Dietética

CURSOS DE DIETÈTICA

 

ACCÉS A CICLE SUPERIOR EN DIETÈTICA

Acceso a Dietética CAT

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN DIETÈTICA

Ciclo de Dietética CAT

T’agrada tot allò relacionat amb la Nutrició? La Dietètica és una part de la medicina; estudia els tipus d’alimentació i quins aliments s’han d’ingerir en funció de la persona (sexe, edat, activitat …) per mantenir la salut o curar una malaltia. Estudia amb nosaltres un Cicle Formatiu de Grau Superior i treballa en el que t’agrada. Informa’t sense cap compromís.