• – Curs de preparació: per Prova d’Accés a Cicle Grau Superior.

  – Amb classes presencials: a BARCELONA.

  – Matrícula: oberta per curs 2019/2020.

  – Requisits: tenir 19 anys o complir-los l’any de la prova.

  – Durada: 6 a 9 mesos lectius.

  – Classes: dos dies setmanals en horari de matins.

  – S’obté: Accés a Cicle Superior per Prova Oficial.

  – Puntuació: la nota del curs puntua màxim 2 punts en la prova oficial de l’accés.

  – Modalitat: opció B.

 • TEMARI 

– – – PART GENERAL – – –

 • Llengua catalana: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Llengua castellana: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Llengua extrangera-anglès: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Matemàtiques: aritmètica i àlgebra, equacions, geometria, anàlisi, estadística i probabilitat.

– – – PARTE ESPECÍFICA (opción “B”) – – –

 • Biologia: Del genotip al fenotip; De la cèl·lula a l’organisme; L’intercanvi de matèria i energia entre els organismes i l’entorn; Els bacteris i virus en acció; La biodiversitat…
 • Ciències de la Terra i del medi ambient: El sistema Terra i el medi; La geosfera; El temps en geologia. Els mètodes d’estudi de la Terra i la seva aplicació; Les capes fluides de la Terra; Recursos i impactes de la geosfera; Gestió ambiental i desenvolupament sostenible…