ACCÉS A CICLE SUPERIOR EN DIETÈTICA

 

 • – Curs de preparació: per Prova d’Accés a Cicle Grau Superior.

  – Amb classes presencials: a BARCELONA.

  – Matrícula: oberta per curs 2017/2018.

  – Requisits: tenir 19 anys o complir-los l’any de la prova.

  – Durada: 6 a 9 mesos lectius.

  – Classes: dos dies setmanals en horari a triar de tardes, nits.

  – S’obté: Accés a Cicle Superior per Prova Oficial.

  – Puntuació: la nota del curs puntua màxim 2 punts en la prova oficial de l’accés.

  – Modalitat: opció C.

 

 

 • TEMARI 

– – – PART GENERAL – – –

 

 • Llengua catalana: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Llengua castellana: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Llengua extrangera-anglès: comprensió, expressió, utilització de la llengua.
 • Matemàtiques: aritmètica i àlgebra, equacions, geometria, anàlisi, estadística i probabilitat.

 

– – – PARTE ESPECÍFICA (opció “C”) – – –

 

 • Biologia: del genotip al fenotip, de la cèl·lula a un organisme, intercanvi de matèria i energia en els organismes, bacteris i virus en acció, biodiversitat…
 • Química: model atòmic molecular de la matèria, gasos líquids i solucions, enllaç químic, química orgànica, equilibri químic, piles i cel·les electrolítiques…