es

 

 • – Curs Presencial: a BARCELONA.

  – Curs Oficial: Autoritzat per SOC (Servei Català d’Ocupació).

  – Teoria i pràctica de la professió: sense més assignatures.

  – Requisits: Graduat ESO o equivalent.

  – Durada: 450 hores (de 6 a 7 mesos lectius).

  – Classes: 3 setmanals en horari a triar.

  – Pràctiques en empresa: 80 hores en centres de treball.

  – S’obté Certificat Oficial Professionalitat: “Atenció Sociosanitària a Persones Dependents” (ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDIENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS -SSCS0208- RD 1379/2008, modificat per RD 721/2011 de 20 de Maig, veure fitxa aquí)

  – Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

  – Nivell de qualificació professional: 2.

 

 

 • SORTIDES PROFESSIONALES

  • Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
  • Cuidador de Persones Dependents en Institucions.
  • Gerocultor.

   

 

 • TEMARI DEL CURS 

   • Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional.
   • Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents.
   • Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions.
   • Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions.
   • Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions.
   • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.
   • Animació social de persones dependents en institucions.
   • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
   • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions.

   

   

 

Tags: