es

 • – Cicle Oficial: a BARCELONA.

  – Requisits: Graduat ESO o títol professional bàsic, títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar, FP I, 2n BUP, 1er nivell d’un programa de qualificació professional inicial, Prova Accés a Grau Mitjà o d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

  – Matrícula: oberta curs 2019/2020.

  – Durada: 2 cursos acadèmics de Setembre a Juny, en horari de dilluns a divendres.

  – Cicle Oficial amb Títol de:Tècnic/a en Electromecànica de Vehicles Automòbils“. Amb aquesta titulació s’obté de forma directa el Certificat acreditatiu per a la Comercialització i Manipulació d’Equips amb Sistemes Frigorífics que utilitzin refrigerant.

  – Accés a Estudis Superiors: aquesta titulació li permet accedir al Batxillerat de Tecnologia, o continuar estudis de Tècnic/a Superior en algun cicle d’aquesta família professional, amb 18 anys d’edat i superant una Prova d’Accés.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Mecànic/a d’automòbils i motocicletes.
 • Electricista i electromecànic/a d’automòbils i motocicletes.
 • Reparador/a de motors, de sistemes pneumàtics i hidràulics, de transmissió i frens, de direcció i suspensió.
 • Instal·lador/a d’accessoris en vehicles.
 • Operari/a d’ITV.
 • Venedor/a i distribuïdor/a de recanvis en automoció i d’equips de diagnosi.

MÒDULS DEL CICLE

 • Motors.
 • Circuits de fluids, suspensió i direcció.
 • Sistemes de càrrega i d’arrencada.
 • Sistemes de seguretat i de confortabilitat.
 • Mecanitzat bàsic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglès Tècnic.
 • Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
 • Sistemes auxiliars del motor.
 • Sistemes de transmissió i frenada.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Síntesi.

+ FCTs (Formació en Centres de Treball).