CURS D’ELECTRICITAT INDUSTRIAL (AUTÒMATS)

es

PER QUÈ FER AQUEST CURS D’ELECTRICITAT INDUSTRIAL?

Aquest Curs, també conegut com “Autòmats Programables”,està destinat a formar-te com a professional perquè puguis desenvolupar la teva feina en el camp de l’Electricitat Industrial. Està dirigit a persones que, tenint uns coneixements bàsics d’electricitat, volen formar-se en el camp de l’Electricitat Industrial i a professionals que volen ampliar els seus coneixements o treballar en aquest sector professional.

Què és la Automatització?

És l’aplicació en màquines de procediments per a la realització d’una tasca. La indústria cada vegada està més automatitzada, sense oblidar les automatitzacions que fem servir diàriament (l’ascensor, la porta d’un garatge, un túnel de rentat, etc.). Tot això implica la necessitat de conèixer el funcionament, l’aplicació i el muntatge d’aquells elements que la componen: quadres elèctrics, sensors, motors, variadors de velocitat, contactors, autòmats programables…

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST CURS?

 • Curs PRESENCIAL.A Barcelona.
 • DURADA.7 / 8 mesos.
 • CLASSES.2 per setmana.
 • REQUISITS.NO és necessària Titulació.
 • TEMARI.Teoria y pràctica de la professió, sense més assignatures .
 • Pràctiques: al Taller FormaPractic de Autòmats Programables de 80 m2.
 • S’obté:diploma amb validesa profesional.

El curs és eminentment pràctic, amb totes les seves classes presencials. A l’Aula Teòrica t’ensenyarem a:

 • Calcular les seccions de conductors a motors, a quadres elèctrics; determinaràs el valor de les proteccions necessàries.
 • Interpretar esquemes elèctrics.
 • Conèixer el funcionament i forma de connexió dels elements usats en la indústria, contactors, temporitzadors, sensors tipus NPN i PNP i amb ells dissenyaràs esquemes de circuits de lògica cablejada.
 • Aprendràs per a què serveixen i es fan servir els diferents paràmetres d’un variador de velocitat i com programar-lo.
 • Conèixer les instruccions usades pels autòmats Omron i Siemens, i aprendràs a programar-los (garatge públic, benzinera, programacions sobre processos en plantes embotelladores, maneig de cintes en línies de producción…)..
 • Realitzar petits projectes d’automatitzacions amb lògica cablejada i / o programada.

FormaPractic compta amb un Taller propi d’Autòmats Programables de 80 m2.Así, Aprenderás Practicando a:

 • Connectar quadres industrials de proteccions.
 • Muntaràs circuits de força i comandament d’automatització cablejada amb motors trifàsics, des de circuits bàsics com a inversió de gir, arrencada estrella-triangle, fins circuits de funcionament condicionat de motors emprant per a això contactors, temporitzadors elèctrics i pneumàtics, variadors de velocitat, sensors (mecànics, inductius, capacitius, etc.).
 • Connectaràs els elements esmentats en el punt anterior als autòmats programables OmroniSiemens,per comprovar-hi el funcionament de les programacions realitzades per tu basats en diversos processos productius.

QUÈ REQUISITS HE COMPLIR PER A REALITZAR AQUEST CURS?

Per seguir el curs d’Electricitat Industrial es requereixen uns coneixements bàsics d’electricitat, que pots tenir com a professional o haver realitzat el nostre Curs d’Instal·lador Electricista. Amb el Curs d’Autòmats Programables obtindràs unDiploma emès per FormaPractic amb validesa profesional què, a més d’incrementar el teu currículum, podràs accedir a llocs de cuadrista, manteniment en indústria, programació d’autòmats, control de processos, etc.

PER QUÈ TRIAR FORMAPRACTIC?

En FormaPractic posseïm una àmplia experiènciaen la docència de tot tipus d’estudis. Des que es va fundar el nostre Centre, hem sabut adaptar-nos als canvis que s’han anat produint en el món de l’Ensenyament. La nostra millor carta de presentació és el gran nombre d’alumnes que han passat per les nostres aules i que compten amb un Títol Oficial.

En FormaPractic t’oferim l’Ensenyament Garantida;és a dir, si en finalitzar el curs no aconsegueixes el nivell requerit -segons el criteri valorat pels teus professors-, podràs repetir sense cost addicional.

Si vols especialitzar-te no esperis que ningú decideixi el teu futur per tu, comença tu a canviar-ho en aquest mateix moment.Demana informació gratis i sense cap Compromís!