es

PER QUÈ FER AQUEST CURS OFICIAL DE ELECTROMECÀNICA?

Són molts els motius que poden portar-te a estudiar Electromecànica. Aquesta professió ha evolucionat molt,a causa dels canvis tecnològics que han experimentat els vehicles.

Per tant, per arribar a exercir la professió que tradicionalment anomenem Mecànic, estudiants i professionals han de formar-se contínuament per afrontar els reptes d’aquest món laboral tan exigent, però al seu torn, tan fascinant.

T’AGRADA EL MÓN DEL MOTOR?

Els automòbils d’ara disposen d’un sistema de diagnosi que ens avisa quan alguna cosa falla. Aquest ajut no és suficient per comprendre el seu funcionament; de fet, un bon professional no cometrà un dels errors més comuns: canviar components que no té res a veure amb una avaria.

Per què passa això? En els cotxes actuals la part més complexa és elsistema electrònic,sent lapart mecànicala més segura, sense perjudici que també hagis de conèixer-la en profunditat per exercir la professió.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST CURS?

Aquest és un Curs per a l’obtenció delCertificat de Professionalitat Oficial autoritzat pel SOC(Servei Català d’Ocupació), amb classes presencials a BARCELONA.

 • Curs ESCOLARITZAT.A Barcelona.
 • DURADA.De setembre a juny.
 • CLASSES.Diàries, en horari de matins.
 • REQUISITS.Tenir entre 16 i 19 anys. NO és necessària Titulació.
 • TEMARI.Teoria i pràctica de la professió, sense més assignatures .
 • Pràctiques en empresa:80 hores en centres de treball.
 • S’obté: Certificat de Professionalitat Oficial «Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos».(ver aquí)

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Mecànic d’automòbils.
 • Mecànic de motors i els seus sistemes auxiliars d’automòbils i motocicletes.
 • Reparador de sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador de sistemes de direcció i suspensió.
 • Electricista d’automòbil.
 • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.
 • Electricista de vehicles industrials, maquinària d’obra pública i agrícola.
 • Electricista i / o electrònic d’automoció, en general.

TEMARI

1ª Part

 • PRÀCTIQUES EN TALLER

– Desmuntar un motor usat per comprovar desgastos i toleràncies.

– Muntar un motor per efectuar la seva posada en marxa.

– Posada a punt d’encesa.

– Desmuntar i muntar sistema d’embragatge, caixa de canvis, transmissió i sistemes de direcció, suspensió i frens.

 • TECNOLOGIA.

– El motor d’explosió: característiques i classificació.

– El motor dièsel.

– Elements constructius de l’motor. la distribució.

– La lubricació del motor.

– Sistema de refrigeració.

– Sistema d’embragatge.

– La transmissió. Caixa de canvis manual i automàtica.

– La direcció.

– Tecnologia d’alineació. Llandes i pneumàtics.

– La suspensió. Els amortidors. barres estabilitzadores.

2ª Part

– Sistemes de càrrega i arrencada de vehicles i circuits electrotècnics bàsics.

– Electricitat, electromagnetisme i electrònica aplicats a l’automòbil.

– Manteniment de sistema d’arrencada de l’motor del vehicle.

– Manteniment de sistema de càrrega amb alternador.

– Circuits elèctrics i electrònics.

– Manteniment de sistemes d’enllumenat i de senyalització.

– Manteniment dels dispositius elèctrics d’habitacle i cofre motor.

– Manteniment de xarxes multiplexades.

– Sistemes de seguretat i confortabilitat.

– Manteniment de sistemes de seguretat i de suport a la conducció.

– Manteniment de sistemes de climatització.

– Muntatge i manteniment d’equips d’àudio, vídeo i telecomunicacions.

 • Pràctiques no laborals en Empreses (PNLs).

PER QUÈ TRIAR FORMAPRACTIC?

En FormaPractic posseïm una àmplia experiència en la docència de tot tipus d’estudis. Des que es va fundar el nostre Centre, hem sabut adaptar-nos als canvis que s’han anat produint en el món de l’Ensenyament. La nostra millor carta de presentació és el gran nombre d’alumnes que han passat per les nostres aules i que compten amb un Títol Oficial.

En FormaPractic t’oferim l’Ensenyament Garantida;és a dir, si en finalitzar el curs no aconsegueixes el nivell requerit -segons el criteri valorat pels teus professors-, podràs repetir sense cost addicional.

Si vols especialitzar-te no esperis que ningú decideixi el teu futur per tu, comença tu a canviar-ho en aquest mateix moment.Demana informació gratis i sense cap Compromís!