es

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Curs: Presencial, a Barcelona.

Durada: 9 mesos.

Clasess: 2 o 3 clases setmanals.

Requisits: Tenir de 16 a 65 anys, i l’ESO o superar una prova en Formapractic.

Temari: No mès teòrio-pràctic de la professió.

Pràctiques: En tallers FormaPractic y empreses de el sector.

S’obté:

– Certificat de Professionalitat Oficial Manteniment de Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles.

– Certificació Oficial de Tècnic Responsable d’Automoció (T.R.A.).

– Certificació Oficial de Manipulador de Gasos Fluorats per a Vehicles.