Pràctic ELECTRÒNICA de l’Automòbil

es

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Teòric-Pràctic:Per a aprendre la professió.

Amb clasees presencials:A Barcelona.

Durada:7 / 8 mesos lectius.

Clases:2 setmanals en horari a triar de tardes, nits o dissabtes matins.

Requisitos:Haber realizado el Curso Práctico Mecánica del Automóvil o ser profesional.

Pràctiques:En els tallers de FormaPractic d’Automoció i Diagnosi.

 

Amb el Curs Pràctic Mecànica de l’Automòbil s’obté diploma final amb Validesa Professional (per treballar de electro-mecànic)

 

 

 


Tags: