es

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Teòric-Pràctic:Per a aprendre la professió.

Amb clasees presencials:A Barcelona.

Durada:9 / 19 mesos lectius.

Clases:2 / 3 setmanals en horari a triar de tardes, nits o dissabtes matins.

Requisits:NO es requereix titulació.

Pràctiques:En els tallers de FormaPractic d’Automoció i Diagnosi.

 

Amb el Curs Pràctic Mecànica i Electrònica de l’Automòbil s’obté diploma final amb Validesa Professional (per treballar de electromecànic)