Pràctic ELECTRÒNICA I: DIAGNOSI DEL MOTOR

es

 

 • – Curso Teòric-Pràctic: per especialitzar-se en la professió.

  – Curs amb classes presencials: a BARCELONA.

  – Requisits: haver realitzat el Curs Pràctic Mecànica de l’Automòbil, ser Professional o tenir el CFGM d’Electromecànica de Vehicles.

  – Duración: 6 mesos lectius.

  – Clases: dos setmanals en horari a triar de tardes, nits o només dissabtes matí.

  – Pràctiques: en taller FormaPractic d’Automoció i Diagnosi.

 

Amb el Curs Pràctic Electrònica I: Diagnosi del Motor s’obté diploma final amb Validesa Professional

 

 • SORTIDES PROFESSIONALS

 • Electricista d’automòbils.
 • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.
 • Instal·lador d’accessoris en vehicles.

 

 • TEMARI

– – – OBJETIU- – –

 

 • En el Curs Pràctic Electrònica I: Diagnosi del Motor l’alumne adquirirà tots els coneixements elèctrics i electrònics necessaris per al manteniment, control i verificació de tots els components que afecten directament la gestió del motor així com la seva diagnosi.

 

– – – PRÀCTIQUES EN TALLER – – –

 

 • Resolució de qüestions elèctriques i electròniques.
 • Màquina de Diagnosi: funcionament de la màquina, pràctiques específiques sobre vehicles, diagnosi d’avaries.
 • Verificació dels sistemes d’encesa, sistemes d’injecció de gasolina i dièsel.
 • Bombes d’injecció de gasolina, rotativa dièsel, Lucas, dièsel, Bosch VE, Turbo per a automòbils i camions.
 • Tarat i verificació d’injectors, sobre màquina de taratge i verificació de fuites.
 • Identificació de components, verificació i correcció d’avaries.

 

– – – TECNOLOGIA – – –

 

 • Components d’electricitat i electrònica.
 • Sistemes de càrrega i arrencada (bateries, sistema de càrrega i arrencada del motor).
 • Sistemes d’encesa i alimentació.
 • Sistema d’encesa per espurna, convencional i electrònics.
 • Tecnologia dels gasos.
 • Alimentació per injecció electrònica.
 • Diagnosi del Motor.
 • Aforador.
 • Bomba de gasolina elèctrica.
 • Actuadors.
 • Captadors.
 • Turbos.