TÈCNIC RESPONSABLE TALLER (T.R.A.)

es

 

 • – Curs de Preparació: per a l’obtenció del T.R.A.

  – Curs amb classes presencials: a BARCELONA.

  – Requisits: precisa Batxillerat, o FP 1, o el Grau Mitjà o Superior o equivalents, o experiència demostrable.

  – Durada: 6/7 mesos lectius aproximadament.

  – Classes: dos setmanals en horari a triar de tardes, nits o només dissabtes matí.

  – Pràctiques: l’alumne que ho necessiti, les podrà realitzar en taller FormaPractic  d’Automoció i Diagnosi.

  – S’obté: Tècnic Responsable de Taller.

 

 

 

 • SORTIDES PROFESSIONALS

 

 • Cap de taller.
 • Receptor i reparador de vehicles.
 • Encarregat de taller.
 • Encarregat de la secció de xapa i pintura.
 • Encarregat de la ITV.
 • Perit taxador de vehicles.
 • Obertura de taller propi.

 

 • TEMARI

 

 • Conèixer la legislació vigent.
 • Tallers: Conceptes i classificacions. Condicions i requisits de l’activitat industrial. Centres de diagnosi i dictàmens tècnics. Competències, infraccions i sancions. Decret.
 • Reformes: Definicions. Tipificació de les reformes. Tractament, documentació i requisits generals. Inspeccions tècniques. Vehicles de competició per a “ral·lis”. Disposicions addicionals, transitòries, final i derogativa. Decret …
 • ITV: Interpretació de defectes. Decret. Pesos i dimensions màxims autoritzats. Diari oficial de les comunitats europees.
 • Tacògrafs: Decret. Vehicles automòbils-tacògrafs. Control i inspecció de tacògrafs.
 • Pressupostos.
 • Factures.
 • Servei Grua.

 

– – – ESPECIALITATS DEL T.R.A. – – –

 

 • Mecànica Automòbil Pintura.
 • Electricitat Automòbil.
 • Motocicletes.
 • Carrosseria.
 • Neumàtics.