Els 5 Sentits

es

ELS 5 SENTITS

En aquesta activitat, les alumnes del grup d’Atenció Sociosanitària de dissabtes han treballat els sentits de l’ésser humà, els quals ens permeten copsar les sensacions del nostre entorn; aquesta informació que rep el nostre cervell provoca en cada un de nosaltres diferents emocions i reaccions.

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Mitjançant objectes de diferents textures i mides, menjar, aromes, sons, etc. s’han treballat els nostres 5 sentits (tacte, vista, olfacte, gust i oïda).

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Aquesta activitat els ha permès:

– Mantenir i potenciar els sentits.

– Activa el cervell.

– Crear un ambient lúdic i relaxat.

– Rememorar sensacions.

– Potenciar la sociabilitat a través de la comunicació tant amb un mateix com amb l’exterior.

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Alumnas Formapractic Sociosanitario

Article elaborat per Jennifer Cortés