Entrevista a Marc López

es

Entrevista a Marc López, professor de FormaPractic

Amb motiu de la visita a València d’un grup de professors de FormaPractic, vaig tenir l’oportunitat de conèixer a un nou “fitxatge”, Marc, professor a Barcelona del Cicle de Grau Superior de Dietètica. Li vaig comentar la possibilitat de fer-li unes preguntes al que es va oferir immediatament, però com disposàvem de molt poc temps, vam decidir ajornar-ho uns dies. Aquest és el resultat d’aquesta entrevista.

Hola Marc. Anem a començar amb unes qüestions més generals. Per tot arreu veiem i sentim referències a portar una vida sana, i que aquesta està lligada a una alimentació saludable. Per què creu que és important la Dietètica? Quin paper juga en la nostra societat actual?

Hola Arturo, encantat d’atendre’t. En la societat actual, les persones vivim molt atrafegades, treballem per intentar tenir una certa qualitat de vida i en canvi, encara que sembli contradictori, no prestem molta atenció al que mengem. La figura del dietista és important per diversos aspectes. El primer d’ells és la prevenció. Jo entenc la prevenció com l’adquisició d’hàbits saludables (no només l’alimentació) que permet a les persones gaudir d’un bon estat de salut. És important la formació i la prevenció per evitar l’aparició de malalties o alteracions.

Marc López

Cada vegada es treballa més des de la prevenció ja que suposa un estalvi sanitari de recursos i econòmics molt important. Però hi ha vegades en què aquests hàbits no s’han adquirit i s’ha de fer una anàlisi de quines coses es necessiten per realitzar un canvi d’hàbits. Aquí el dietista tindrà un paper important. També serà vital la realització de dietes a col·lectivitats o bé individualitzades.

 Llavors, quines qualitats hauria de tenir un dietista?

Un dietista ha de ser un professional respectuós, obert de ment, empàtic, etc. Un dietista no ha de jutjar les accions dels seus pacients.

“Un dietista ha de ser un professional respectuós, obert de ment, empàtic, etc. Un dietista no ha de jutjar les accions dels seus pacients.”

En canvi, ha de tenir una actitud de predisposició màxima per ajudar a aconseguir els objectius que es planteja de forma conjunta amb el pacient. El dietista ha de guanyar-se la seva confiança. És bàsic que es doni aquesta interacció dietista-pacient per poder treballar i complir els objectius.

I què és el millor de treballar en aquesta professió?

En el meu cas particular, a causa de temes laborals, no he pogut exercir com a tal, encara que tinc molt clar que el millor d’aquesta professió és el tracte amb les persones i el poder, mitjançant els teus coneixements, ajudar a aquestes persones a complir els objectius que es plantegin i a tenir uns hàbits saludables que li permetin mantenir o incrementar el seu nivell de vida.

Ara m’agradaria que ens centréssim més en la faceta personal, en referència a FormaPractic. Tinc entès que has estat alumne nostre. Si és així, per què vas decidir estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica i per què en aquest Centre?

La dietètica és una cosa que sempre m’ha interessat. Jo vaig estudiar fisioteràpia i em dedico a l’esport. En aquest àmbit, els esportistes solen ser persones molt exigents quant al seu rendiment i solen demanar consell per seguir pautes alimentàries adequades a la seva activitat. Vaig creure que estudiar dietètica em proporcionaria coneixements addicionals en el desenvolupament de la meva feina com a fisioterapeuta esportiu, a més a més d’ampliar el meu ventall de possibilitats en el món laboral. L’elecció de FormaPractic va ser fàcil, ja que és un centre ubicat a prop d’on visc i que ofereix un ensenyament personalitzat i exigent, per poder acabar els estudis i començar a treballar. I així va ser. Van ser dos cursos de molta feina i exigència que m’han estat molt útils en el desenvolupament de la meva feina i més ara, que començo ja com a docent en aquest centre, després de formar-me per poder impartir.

Quins records tens del teu pas per les aules?

La veritat és que tinc molt bon record. Deixant de banda les formacions que he anat fent dins del meu àmbit laboral, feia gairebé 10 anys que no estudiava de forma regular. Començar dietètica suposava un repte per a mi a nivell personal pel fet de conciliar la meva vida laboral i personal amb aquests estudis. Afortunadament, el fet d’assistir a les classes i portar les tasques al dia em va facilitar molt la meva tornada a les aules.

Pel que fa a la tasca docent, què pots explicar sobre la metodologia que empres en les teves classes?

La veritat és que en el període de pràctiques com a docent vaig poder fer una presa de contacte amb el que em trobaré ara en uns dies. A mi, com a alumne, sempre m’han agradat molt les classes magistrals, si bé és cert que la docència cada vegada exigeix metodologies més participatives perquè els alumnes adquireixin un aprenentatge significatiu. En aquest sentit, m’agradaria poder treballar amb tot tipus de metodologies, des de les més tradicionals fins a les més innovadores, com ara la classe invertida, l’aprenentatge basat en problemes, el mètode del cas o la gamificació. Totes elles tenen cabuda en el CFGS de Dietètica i hi ha situacions i moments per a cadascuna d’elles. Així que el meu objectiu pel que fa a metodologia és poder fer ús de tantes com siguin necessàries.

Què opines sobre fer pràctiques en empreses durant els estudis? On les vas realitzar tu?

Les pràctiques són una forma d’entrar en contacte amb el món laboral. Són molt útils per a determinar quines coses t’agraden més i quines coses t’agraden menys dins el món de la dietètica. Amb una mica de sort, pots acabar les pràctiques i que l’empresa on les has realitzat et vulgui contractar.

“Les pràctiques són una forma d’entrar en contacte amb el món laboral. […] Amb una mica de sort, pots acabar les pràctiques i que l’empresa on les has realitzat et vulgui contractar.”

En el meu cas particular, a l’haver d’assistir a classe i treballar, se’m va proposar l’opció de fer-les a distància. Vaig fer les pràctiques en una empresa que començava en aquest sector i havia de recopilar dades de diferents patologies per poder elaborar diferents perfils. A la vegada, ells estaven creant una base de dades de la informació nutricional d’infinitat de productes per poder dissenyar menús de forma més senzilla, obtenint càlculs calòrics de forma automàtica i altres facilitats. Va ser una bona experiència que em va permetre distribuir-me la feina segons els meus horaris lectius i de treball. Tot i així, m’hagués agradat poder experimentar el treball en consulta, ja que em sembla molt important el tracte amb les persones.

Marc, què destacaries de ser professor?

Encara és aviat per treure conclusions, però el que m’agrada d’aquesta professió és poder transmetre tots aquells coneixements que he adquirit en la meva etapa de formació, formar persones, guiar en l’aprenentatge, donar les eines perquè els alumnes aprenguin cada un al seu ritme, intercanviar coneixements amb els companys i formar professionals crítics i exigents.

¿I quin consell donaries a aquelles persones que estan indecises entre estudiar Dietètica o altres estudis?

Per a mi, té una importància capital que estudiïn allò que els agradi o si més no, que creguin que els pot agradar, ja que la motivació a l’hora d’estudiar i realitzar tasques serà més gran. Si trien estudiar dietètica, els aconsello que escullin Instituto INTER FormaPractic, ja que rebran una formació personalitzada per part de grans professionals i acabaran els estudis molt ben preparats per a la seva inserció en la vida laboral.

Per finalitzar ¿vols afegir alguna cosa més?

Simplement donar les gràcies a Instituto INTER i FormaPractic per la confiança dipositada en mi. Tractaré de fer la meva feina el millor que sàpiga, i que pugui ser per molts anys.

Gràcies per tot Marc, et desitgem el millor.