Autonomia Personal i Salut

Autonomia Personal i Salut “Les alumnes de primer d’Educació Infantil, en Autonomia Personal i Salut, han posat en pràctica els seus coneixements en higiene, canvi de bolquer i vestimenta.” Article elaborat per Sheila Cerezo

Call Now Button